Ohita navigaatio

På svenska

INTRESSEBEVAKNING

OAJ bevakar lärarnas intressen

OAJ är den enda fackorganisationen som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. De viktigaste villkoren, såsom lönerna och arbetstiderna, definieras i undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal (UKTA). OAJ förhandlar om UKTA med Kommunala Arbetsmarknadsverket och det ingås på OAJ:s vägnar av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Av OAJ:s medlemmar omfattas barnträdgårdslärarna av kommunens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA).

Lärarna är främst anställda av kommuner och samkommuner, men också staten samt privata skolor och daghem är arbetsgivare.

Sammanlagt finns det ett tjugotal tjänste- och arbetskollektivavtal för de olika lärargrupperna.

Rättsskydd

Som medlem i OAJ har du möjlighet till juridisk hjälp och även rättshjälp vid tvister. OAJ förhandlar både på lokal och central nivå om tolkningar av avtalen och i sista hand kan en fråga avgöras i arbetsdomstolen.

På Åland

Intressebevakningen för personer som arbetar både inom offentliga och privata sektorn, sköts av Akava-Åland.

 

MISSION, VÄRDERINGARNA OCH VISION

Barnträdgårdslärarförbundets fullmäktige beslöt om förbundets mission, värderingar och vision på sitt vårmöte 2016.

MISSION:

Barnträdgårdslärarförbundet och barnträdgårdslärarna är pedagogiska experter inom småbarnspedagogiken.

VÄRDERINGAR:

1. En stark yrkesidentitet

Barnträdgårdslärarförbundet är sakkunnig inom småbarnspedagogiken och en barnträdgårdslärare är den bästa pedagogiska experten.

Barnträdgårdslärarförbundet stöder och stärker med sin verksamhet sina medlemmars yrkesidentitet och ser till att arbetsförutsättningarna är i skick.

2. Jämlikhet

Barnträdgårdslärarförbundet behandlar sina medlemmar jämlikt i hela sin verksamhet.

Varje barnträdgårdslärare förbinder sig att respektera och främja jämlikhet i sitt arbete och i sina offentliga framträdanden.

3. Mod

Barnträdgårdslärarförbundet och dess medlemmar fungerar som starka samhälleliga påverkare.

Medlemmarna har mod att anta rollen som experter på småbarnspedagogik.

4. Innovativitet

Barnträdgårdslärarförbundet fungerar i växelverkan med sina medlemmar och söker lösningar på småbarnspedagogiska utmaningar och uppmuntrar till nyskapande.

Barnträdgårdslärarna tar hänsyn till framtida krav genom att forma innehållet och arbetsmodellerna inom småbarnspedagogiken.

VISION:

Småbarnspedagogiken och barnträdgårdslärarna har en stark position i samhället.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn@lastentarha.fi

Anitta Pakanen
Ordförande
Tel. 040 540 8633

Harri Myllynen
Organisationchef
Tel. 050 550 6254

Rille Repo
Informatör Rille Repo
Tel. 040 527 3205

Jaana Lahdenperä-Laine
Kommunikation sekreterare
Tel. 050 320 2922

 

BTLF:s svenskspråkiga valkretsen

Styrelsemedlem
Christell Sandell

Suppleant
Johanna Karlsson

Fullmäktigeledamöter
Susanne Wickström
Johanna Karlsson
Marina Loo

Fullmäktigesuppleanter
Siw Leander-Nygård
Bodil Monthen-Kettunen
Kati Nieminen

BTLF:s svenskspråkiga Barnträdgårdslärarföreningar

Barnträdgårdslärarföreningen Nordia
Ordförande Christel Sandell

Botnia Barnträdgårdslärare
Ordförande Marina Loo

Svenska Barnträdgårdslärarföreningen
Ordförande Johanna Karlsson

Sydvästra Finlands Barnträdgårdslärare
Ordförande Monica Wikström

Ålands Barnträdgårdslärare
Ordförande Annett Jansson