BTLF

Barnträdgårdslärarförbundet BTLF är småbarnspedagogikens experorganisation. Vi arbetar för barnträdgårdslärarna samt värdesättning av barndomen och barns rättigheter.

Barnträdgårdslärarförbundets centrala målsättningar

Barnträdgårdslärarförbundets mål är att dagvården administrativt förenas med undervisningsväsendet. BTLF har även redan länge krävt att dagvårdslagen förnyas som helhet. Den tredje centrala målsättningen för förbundet är tryggandet av den pedagogiska expertisen i småbarnsbarnpedagogiken.

null