Varhaiskasvatuspäivä 2017

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 16.3. teemalla Vasu 2.0 – Mitä nyt tapahtuu? Kuntavaalien äänestyspäivä 9.4. on kolme viikkoa Varhaiskasvatuspäivästä eteenpäin, joten vaalivaikuttaminen kannattaa ottaa varhaiskasvatuspäivän viettoon mukaan. Ennakkoäänestys on 29.3.-4.4.
Varhaiskasvatuksessa on meneillään toimintakulttuurin muutos, joka pohjautuu varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Kaikki nämä asiakirjat selkeyttävät varhaiskasvatuksen tavoitteita, painottavat pedagogiikkaa ja korostavat lastentarhanopettajan työtä, opettajuutta.
 
Päiväkodeissa voidaan suunnitella oma projekti toimintakulttuurin muutoksesta. Työvälineenä voi käyttää Katso, mitä opimme! -dokumentointialustaa: julisteen viiteen sormeen voi kirjata varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen osa-alueet: Kielten rikas maailma; Ilmaisun monet muodot; Minä ja meidän yhteisömme; Tutkin ja toimin ympäristössäni; Kasvan, liikun ja kehityn. Lapsiryhmittäin voi suunnitella miksi tehdään, mitä tehdään ja mitä tapahtuu sekä arvioida toiminnan pedagogista toteutumista.
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönoton tueksi Lastentarhanopettajaliitto on tehnyt Pedagogiikan aika -julkaisun, jossa varhaiskasvatuksen asiantuntijat kertovat niin varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja laaja-alaisesta osaamisesta kuin dokumentoinnistakin. Lastentarhan 1/2017 teemaosuudessa lastentarhanopettajat ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat avaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteita lisää. Jokainen jäsen sai lehden välissä myös Pedagogiikan aika -julisteen.
 
Aineistot
Yhdistykset voivat tilata Pedagogiikan aika -julkaisua myös painettuna, jolloin sen hinta on 5 euroa. Myös Pedagogiikan aika -julistetta (40 cm x 58 cm) ja Lastentarhanopettajaliiton kuntavaalitavoitteet -esitettä (A4, haitari) on rajoitettu määrä yhdistysten tilattavissa painettuna.
 
Tulostettavat versiot aineistoista (ruotsinkieliset aineistot ruotsinkielisillä nettisivuilta).
Klikkaa kirjoitettua julkaisun nimeä, niin saat tulostettavan aineiston esille.
 
Pedagogiikan aika -julkaisu (A4, 36 sivua, 12 asiantuntija-artikkelia)
 
 
Katso, mitä opimme! -dokumentointialusta (Painettu juliste 50 cm x 70 cm)
Dokumentointialustan asiakirjat
 
Lastentarhanopettajaliiton kuntavaalitavoitteet : Sivistyskunta pitää huolen pienimmistäkin kuntalaisista
 
 
oaj/tulostusnakyma