Varhaiskasvatuspäivä

Valtakunnallista Varhaiskasvatuspäivää vietetään torstaina 15.3. teemalla Vasu 2.1 – Mikä muuttui? Samalla viikolla 12.-16. maaliskuuta järjestetään Varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille -teemaviikko.
 
Lastentarhanopettajaliiton teemana vuonna 2018 jatkuu Pedagogiikan aika. Lähestymme varhaiskasvatuksen laaja-alaista osaamista ajattelun ja oppimisen, kulttuurisen osaamisen, itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen, monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamisen näkökulmista. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat avaavat näitä osa-alueita Lastentarhan jokaisessa numerossa.
 
Valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä 15.3. sekä Varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille -teemaviikolla 12.-16.3. näymme Varhaiskasvatuksen puolesta! Jokainen Lastentarhan lukija sai vuoden ensimmäisen lehtensä liitteenä Varhaiskasvatuksen puolesta! -julisteen. Ruotsinkielisille lukijoillemme lehden välissä oli För småbarnspedagogiken! -juliste. Juliste toimii kehyksenä vaikka ryhmäkuville, piirroksille, dokumentoinnille ja muille seinälle ripustettaville töille – vain mielikuvitus on rajana.
 
Sosiaalisessa mediassa kehykseen on valittavissa myös lastentarhanopettajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, päiväkodin johtajaa ja varhaiskasvatuksen esimiestä kuvaavat kehystekstit. Varhaiskasvatuspäivän aihetunnisteita eli hashtageja ovat #vakapäivä #varhaiskasvatus #vakaope #vakaerkka ja #vakapomo – toisella kotimaisella #småbarnspedagogik #btglärare #specbtlärare #ledare.
 
Varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille -teemaviikko
 
Varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille -teemaviikkoa vietetään 12.-16. maaliskuuta. Teemaviikon tavoitteena on tuoda kuntavaltuutetut varhaiskasvatuksen toimipisteisiin tapaamaan henkilökuntaa ja lapsia sekä vaikkapa lukemaan oman lapsuutensa satusuosikkeja.
 
Näin uudet ja kokeneemmatkin kuntapäättäjät pääsevät tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen ja samalla perehtymään varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustoimintaan mm. oman päätöksentekonsa tueksi. Samalla tarjoutuu tilaisuus esitellä kuntapäättäjille varhaiskasvatuksen monipuolista toimintaa.
Kutsuluonnos kuntapäättäjälle

Teemaviikon järjestävät yhteistyössä Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajaliitto.
 
Aineistot
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönoton tueksi Lastentarhanopettajaliitto on tehnyt Pedagogiikan aika -julkaisun, jossa varhaiskasvatuksen asiantuntijat kertovat niin varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja laaja-alaisesta osaamisesta kuin dokumentoinnistakin. Lisäksi saat käyttöösi Pedagogiikan aika -julisteen.
 
Työvälineenä voi käyttää myös Katso, mitä opimme! -dokumentointialustaa: julisteen viiteen sormeen voi kirjata esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen osa-alueet tai laaja-alaisen osaamisen alueet. Lapsiryhmittäin voi suunnitella miksi tehdään, mitä tehdään ja mitä tapahtuu sekä arvioida toiminnan pedagogista toteutumista.
 
Henkilökunta tutuksi -julisteen avulla voi kertoa esim. lasten vanhemmille ja huoltajaille, ketkä lapsiryhmässä työskentelevät. LTOL on julkaissut yhteistyössä varhaiskasvatuksen työntekijöitä edustavien ammattiliittojen kanssa esittelyn helpottamiseksi julisteen, jossa kerrotaan myös työntekijöiden tehtäväkohtaiset vastuualueet.
 
Tulostettavat versiot aineistoista
Klikkaa kirjoitettua julkaisun nimeä, niin saat tulostettavan aineiston esille.
 
Pedagogiikan aika -julkaisu (A4, 36 sivua, 12 asiantuntija-artikkelia)
 
 
Katso, mitä opimme! -dokumentointialusta (Painettu juliste 50 cm x 70 cm)
Dokumentointialustan asiakirjat
 
 
 
 
 
 
oaj/tulostusnakyma