Varhaiskasvatus

Alle kolmivuotias lapsi kehittyy nopeammin kuin milloinkaan myöhemmin elämässään. Elämän ja oppimisen perusta valetaan näinä vuosina. Tutkimusten mukaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien ennusmerkkejä voidaan havaita jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Lapsen varhaiskasvua pitää siksi tukea mahdollisimman hyvin.

Liian suuria ryhmiä

Lastentarhanopettajaliitto on huolissaan pienten lasten julkisen varhaiskasvatuksen tasosta ja kehittämisestä. Alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmien koolla on Lastentarhanopettajaliiton mielestä oltava yläraja. Säätelyn puuttuessa ryhmien koot ovat viime vuosina kasvaneet useissa kunnissa liian suuriksi. Jopa alle vuoden ikäisiä lapsia voi olla useampia ryhmässä, jossa on yhteensä esimerkiksi 14, 16 tai jopa yli 20 lasta, jos joukossa on kolme vuotta täyttäneitä lapsia.

Useimmissa kunnissa on käytössä sekä omia alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiä että sekaryhmiä, joissa voi olla lapsia alle vuoden ikäisestä seitsemän vuotta täyttäneisiin. Alle 3-vuotiaiden omat ryhmät ovat useimmiten 12 lapsen suuruisia, mutta monin paikoin niidenkin kokoa on kasvatettu yhdellä tai kahdella lisälapsella vedoten siihen, että aina joku lapsi on poissa päiväkodista.

Kiinteä pieni lapsiryhmä ja pysyvät ihmissuhteet, riittävän suuret tilat ja virikkeellisyys sekä lapsen oman päivärytmin sujuvuus ovat pienen lapsen kasvun tukemisen kulmakiviä.

Pienimmät lapset tarvitsevat parhaimmat kasvattajat

Useiden kuntien tapa siirtää päiväkodin korkeimmin koulutettua henkilökuntaa - lastentarhanopettajia - kokonaan pois pienten ryhmistä on selkeässä ristiriidassa uusimman tutkimustiedon kanssa.

Erityisesti juuri alle kolmevuotiaiden kehityksestä on tarjolla paljon uutta tutkimustietoa. Aivotutkimus osoittaa muun muassa, että ihmisen hermosto kypsyy neljänteen ikävuoteen mennessä.

Ennaltaehkäisy kannattaa

Esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksien ehkäisy olisi aloitettava nykyistä aikaisemmin. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan lasten oppimisvaikeuksien ennusmerkkejä on havaittavissa jo lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana lapsi elää oppimisensa ja maailmaan tutustumisensa intensiivisintä ja kiihkeintä aikaa. Lapsen käsitys omasta minuudesta ja suhteista toisiin ihmisiin saa silloin perustansa.

Tiloihin huomiota

Pienten lasten päiväkotitilojen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Pienimmät lapset ovat liikkuvimmillaan ja kuitenkin heille usein varataan päiväkodin ahtaimmat tilat. Tilasuunnittelu ja ryhmäkoko vaikuttavat myös lasten sairastavuuteen.

oaj/tulostusnakyma