Ajankohtaista

LTOL-aktiivit koolla Turussa

Lastentarhanopettajaliiton aktiivit koolla varhaiskasvatuksen ajankohtaisen tiedon äärellä alueellisilla neuvottelupäivillä Turussa.
Lastentarhanopettajaliiton Alueellisten neuvottelupäivien kiertue jatkuu. Tällä kertaa kokoonnuttiin Turussa, jonne saapui liiton aktiiveja Satakunnan ja Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sekä ruotsinkielisestä vaalipiiristä. Kaksipäiväisellä seminaarilla jaettiin ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuslaista ja sen toimeenpanosta, edunvalvonnasta ja järjestö- ja yhdistysasioista. 
 
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiitteli avauspuheenvuorossaan syyskuun alussa voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Tämä laki on ensimmäinen selkeästi ns. pedagoginen laki ja vastaa OAJ:n ja LTOL:n pitkäaikaisia tavoitteita. Varhaiskasvatus on nyt entistä kiinteämpi osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, kun viimeisetkin sosiaalialan säädökset irrotettiin varhaiskasvatuksesta.
 
Lastentarhanopettajaliiton vaikuttamistyön keskiössä on edelleen kehittää varhaiskasvatuslakia, jossa tulisi seuraavaksi selkeämmin määritellä mitä on pedagoginen varhaiskasvatus. On selvää, että perhepäivähoidossa ei voi asettaa samoja pedagogisia tavoitteita, kuin päiväkodeissa korkeakoulutetulle opettajalle. Tämä ilmeni varsin selvästi elokuussa julkaistussa Karvin varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanon arviointiraportissa, Pakanen totesi.
 
On myös tärkeää, että lapsen erityisen tuen määrittely saadaan varhaiskasvatuslakiin. – Iloitsen siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä asetetaan työryhmä, joka ryhtyy valmistelemaan erityisen tuen lainsäädännöllisiä linjauksia. Odotamme myös varhaiskasvatuksen kehittämisfoorumin perustamista, joka ryhtyy kehittämään varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutuksia ja tehtäväkuvia. Vuorohoito tulee myös huomioida vahvemmin varhaiskasvatuslaissa, Pakanen sanoi.
 
Lastentarhanopettajaliitto valmistautuu myös osaltaan ensi kevään eduskuntavaaleihin. Todennäköisesti yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousee 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus. Tuleekin tarkoin pohtia, millaisia reunaehtoja ja lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan korkeatasoisen maksuttoman varhaiskasvatuksen turvaamisessa. Pakanen viittasi CHILDCARE:n tutkijoiden tuoreeseen tutkimusartikkeliin, jossa arvioitiin esiopetuksen palvelukokonaisuuksien toteutumista lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. On myös arvioitava, millaisia muutostarpeita syntyy vasun ja esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin, Pakanen sanoi.
 
Puheenvuoroissaan OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson johdatti KVTES-sopimusuudistuksiin. Samalla käytiin alueellinen katsaus SAK-ajan ja VES-päivien toteutumiseen sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen liittyviin vastuukysymyksiin. OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton avasi aktiiveille uuden varhaiskasvatuslain sisältöä ja varhaiskasvatuslain toimeenpanoa.
 
Lastentarhanopettajaliiton alueelliset neuvottelupäivät pidettiin Turussa 20.-21. syyskuuta. Seuraavat LTOL:n alueelliset neuvottelupäivät ovat Jyväskylässä 18.-19. lokakuuta.