Ajankohtaista

Euroopan komissio: Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustasoa nostettava

Euroopan komissio on 22.5. antanut suositusluonnoksen varhaiskasvatuksesta osana laajempaa toimenpidepakettia. Suositus korostaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja se esittää, että varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia nostetaan peruskoulun opettajien tasolle. Komission suositusluonnos on samassa linjassa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuslain kanssa.
- Eduskunnan on otettava Euroopan komission suositusluonnos nyt tosissaan, vaatii Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen liiton alueellisilla neuvottelupäivillä Oulussa. Päiville osallistuu noin 50 lastentarhanopettajaa koko Pohjois-Suomen alueelta.
 
YK:n lasten oikeuksien komissio kehotti Suomea jo vuonna 2011 kertomaan lasten vanhemmille selkeästi varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta ja nostamaan lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.
 
Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikuttavuus lasten ja nuorten koulutuspolkuun. Euroopan komissio antoi tiistaina 22.5. suositusluonnoksen varhaiskasvatuksesta. Komission suositusluonnos kehottaa nostamaan varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutusjärjestelmää. Suositusluonnos esittää, että varhaiskasvatuksen henkilökunnan ammatillista osaamista nostetaan ja varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuuksia linjataan lähemmäksi peruskoulun opettajien tasoa. Muulle henkilökunnalle on komission mielestä tarpeen myös luoda koulutuspolkuja ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi.
 
Komission suositusluonnos on erittäin merkittävä esitys myös Suomelle, koska juuri nyt eduskunta käsittelee esitystä varhaiskasvatuslaiksi. - Lain tavoitteena on nostaa päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja varmistaa, että jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä työskentelee vähintään yksi opettajankoulutuksen saanut lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen kandidaatti, Pakanen summaa.
Komission suositusluonnos korostaa vahvasti varhaiskasvatuksen merkitystä kaikille lapsille ja siinä vedotaan selvityksiin, joissa varhaiskasvatukseen osallistumisen vaikuttavuus näkyy: OECD:n tekemät koulutuksen arvioinnit, Pisa-tutkimus, paremmat oppimistulokset ja koulupudokkaiden väheneminen. Vastaavia varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta korostavia suosituksia on annettu Euroopan unionista koko 2000-luku.
 
Nyt julkistetulla toimenpidepaketilla Euroopan komissio edistää työtä eurooppalaisen koulutusalueen perustamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Komission esittämä paketti sisältää ehdotukset neuvoston suosituksiksi, jotka koskevat korkealaatuisia varhaiskasvatusjärjestelmiä, tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattista vastavuoroista tunnustamista Euroopassa sekä kielten opetuksen ja oppimisen parantamista.