Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen laatu vahvistuu

Hallitus sopi kehysriihessä koulutuksen lisäresursseista. Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistetään ja viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan. – Laadukas varhaiskasvatus kuuluu jokaiselle lapselle taustasta riippumatta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen painottaa. Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiittelee erityisesti varhaiskasvatuslain valmistelun etenemistä.
– Varhaiskasvatus siirtyy uuteen aikatauteen, jossa korostuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen opettajat koulutetaan jatkossa yliopistoissa ja varhaiskasvatuksen laatu nousee henkilöstön koulutustason myötä, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.
Erityisen hyvää on, että laissa vahvistetaan erilaista osaamista selkeyttämällä nimikkeitä ja tehtäväkuvia, Anitta Pakanen kiittelee.
 
Varhaiskasvatuslain tullessa voimaan kasvatus-, hoito- ja opetustehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomi kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Vuoden 2030 alusta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.
 
Nimikkeet ja kelpoisuudet ovat: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja perhepäivähoitoja.
 
Lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa. Syksyn 2019 jälkeen opintonsa aloittavien sosionomiopiskelijoiden tulisi suorittaa sosionomiopintojen lisäksi kasvatustieteen maisterin tutkinnon saavuttaakseen päiväkodin johtajan kelpoisuuden.
 
Varhaiskasvatuksen laatu muodostuu monesta eri tekijästä, joista henkilöstön koulutus ja osaaminen ovat kiistatta keskeisiä. Vahva, erilaista osaamista omaava varhaiskasvatuksen henkilöstö luo hyvät edellytykset lasten opinpolun ensiaskeleille, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.
 
Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi annetaan eduskuntakäsittelyyn 12.4. ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.
 
Tasa-arvoa edistetään varhaiskasvatuksessa
 
Hallitus on päättänyt edistää varhaiskasvatuksen tasa-arvoa ja nostaa osallistumisastetta kahdella eri toimella. Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa tuetaan uudella 10 miljoonan euron määrärahalla vuodelle 2019. Rahalla voidaan pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa. Tasa-arvoavustus kohdennettaisiin varhaiskasvatuksen järjestäjille, ja avustuksen myöntämisen perusteena voidaan käyttää vastaavia kriteerejä kuin esi- ja perusopetuksen valtionavustuksessa.
 
Maksuttomuutta laajennetaan ja jatketaan
 
5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan ja jatketaan. Hallitus päätti kohdentaa tarkoitukseen uuden 5 miljoonan euron määrärahan. Rahoituksella korvataan maksutulojen menetyksiä niille kunnille, jotka sitoutuvat jättämään maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta.
 
Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun laajentamisen tavoitteena on saada kokeiluun lisää kuntia ja nostaa siten 5-vuotiaiden lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa.
 
Lapsistrategian valmistelu käynnistyy
 
Hallitus laatii vaalikausittain kansallisen Lapsi- ja perhestrategian.  Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava poikkihallinnollinen strategia. Lapsistrategian valmistelusta vastaavat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.