Ajankohtaista

#Ei leikkirahaa – lastentarhanopettajan palkkataistelu

Kansalaisaloitteena syntynyt kansanliike #Eileikkirahaa – taistelu lastentarhanopettajien palkan puolesta, on kerännyt sosiaalisessa mediassa yli 13 000 tukijaa. Vihdoinkin! Loistavaa!  Korkeakoulutettu lastentarhanopettaja, joka työskentelee suomalaista keskiansiotasoa huomattavasti huonommalla palkalla, on kahdessa viikossa saanut valtavan määrän tukijoita asialleen. Ihan heti ei muistu mieleeni yhtään ammattiryhmää, joka olisi saanut näin näkyvästi ja näin laajan joukon ihmisiä taakseen paremman palkan puolesta.
Lastentarhanopettajien palkan korotuksen puolesta ovat esittäneet näkemyksensä muun muassa eri puolueiden edustajia, isiä, äitejä, isovanhempia ja eri yhteiskunta-alojen vaikuttajia. Aihetta on käsitelty myös blogeissa, ajankohtaisohjelmissa ja jopa TV-uutisissa.
 
Kiitos aktiiviselle aloitteentekijälle Pauliina Seppälälle, joka perusti Facebookiin ryhmän vaatimaan lastentarhanopettajille korkeampaa palkkaa. Ryhmän perustaminen lähti liikkeelle Ylen haastattelussa puolihuolimattomasti lausutusta pääkaupunkiseudun herrasmiessopimuksesta lastentarhanopettajien palkan suhteen. 
 
Lauantaina 24.3. #Ei leikkirahaa -kansanliike järjestää Alkusoitto-nimisen mielenilmauksen lastentarhanopettajien palkkojen nostamisen puolesta Helsingin Narinkkatorilla. Jatkosoittoa on luvassa huhtikuun lopussa, jolloin suunnitteilla on vielä suurempi mielenilmaisu ja marssi. Järjestäjät toivovat, että tukimielenilmauksia järjestetään ympäri Suomea. Tarkoitus on kiinnittää päättäjien huomio lastentarhanopettajien palkkaukseen siten, että palkka vastaisi työn vaativuutta.
 
#Ei leikkirahaa on muodostumassa todelliseksi tasa-arvon kansanliikkeeksi, joka sen ydinryhmän mukaan jatkaa toimintaansa, kunnes kaikkein naisvaltaisten alojen palkkoja on nostettu.
 
”Tule mukaan, kotona ruikutustasi ei kuule kukaan!”, kuuluu liikkeen slogan. Lastentarhanopettajaliitto tukee liikkeen toimintaa ja kannustaa jäseniään osallistumaan mielenilmaukseen.
 
Työmarkkinaneuvottelut on käyty ja sopimukset juuri allekirjoitettu. Lastentarhanopettajiin, kuten muihin KVTES:een kuuluviin ammattiryhmiin, sovelletaan tehtävän vaativuuden arviointia. Tämä tarkoittaa, että tosiallinen palkkataso määritellään paikallisesti ja peruspalkkataso valtakunnan sopimuksessa. Kunnat voivat siis aina maksaa palkkaa enemmän kuin virkaehtosopimusten tehtäväkohtainen vähimmäispalkka on. On tulkittavissa, että tämä työn vaativuuteen pohjautuva palkkausjärjestelmä ei tällä hetkellä toimi.
 
Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksen toteutuksessa ja samalla lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta. Velvoittavana määräyksenä annetuissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä on lastentarhanopettajalla. Perusteissa todetaan myös, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta ja toteutumisen arvioinnista vastaa lastentarhanopettaja. Nämä vaativat tavoitteet ovat korostaneet lastentarhanopettajan asiantuntijuutta ja vastuuta pedagogisen varhaiskasvatuksen toteutuksessa ja antavat yksiselitteisesti syyn arvioida lastentarhanopettajan tehtävän vaativuutta ja siitä maksettavaa palkkatasoa. Valta ja vastuu tästä on nyt kunnilla. Rohkaisen kuntia aloittamaan toimenpiteet, joilla lastentarhanopettajille maksetaan jatkossa työn vaativuutta ja vastuuta vastaavaa palkkaa. 
 
On yleisesti tiedossa, että vain korkeatasoinen varhaiskasvatus on vaikuttavaa. Yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laatutekijä on lastentarhanopettaja. Iso haaste on se, ettei lastentarhanopettajien vakansseja ole saatu täytettyä. Lastentarhanopettajista on valtava pula joka puolella Suomea ja etenkin pääkaupunkiseudulla.
 
Jos kunnissa halutaan kehittää varhaiskasvatuksen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, tarvitaan päiväkoteihin lisää lastentarhanopettajia. Kannattaa todellakin kilpailla osaajista ja sijoittaa tulevaisuuden tekijöihin. 
 
”Ei palkan pidä olla pieni, vaikka työtä tehdään ihmisistä pienimpien kanssa” lausuttiin jo 15 vuotta sitten puhuttaessa lastentarhanopettajien palkasta.  Nyt on juuri oikea aika ja oikea paikka korjata lastentarhanopettajien palkka vastaamaan todellista työn vaativuutta!
 
Lastentarhanopettajaliitto LTOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka tekee työtä lastentarhanopettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta. Liitolla on 14 500 jäsentä.