Ajankohtaista

Varhaiskasvatuspäivänä kampanjoidaan pienten lasten opettajien puolesta

Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on parhaillaan lausuntokierroksella. Lastentarhanopettajaliiton mielestä luonnos varhaiskasvatuslaiksi edistää lapsen oppimista ja kehitystä vahvistavaa toimintakulttuurin muutosta varhaiskasvatuksessa.
– Lastentarhanopettajan rooli ja vastuu pedagogisesta työstä selkiytyy, Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiteyttää Valtakunnallisena Varhaiskasvatuspäivänä.
 
Lastentarhanopettajaliitto katsoo, että lakiluonnoksessa esitetyt keskeiset elementit pedagogiikan vahvistamiseksi ovat päiväkotien henkilöstörakenteen kehittäminen sekä päiväkotien henkilöstön nimikkeiden ja kelpoisuuksien määrittely koulutustaustojen mukaan. Tämä on päiväkotien monialaisen yhteistyön onnistumisen näkökulmasta välttämätön uudistus, jotta varhaiskasvatustyö tukee parhaalla mahdollisella tavalla lasten oppimista, kasvua ja kehitystä.
Opettajien ja johtajien osaaminen vahvistuu
 
Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajalta edellytetään kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa. Sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta että päiväkodin johtajalta edellytetään varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta. Lisäksi päiväkodin johtajan kelpoisuudeksi esitetään kasvatustieteen maisteritutkintoa. – Nämä ovat varhaiskasvatuksen laadun kannalta merkittäviä linjauksia ja ovat yhtenäisiä päiväkotien henkilöstörakenteen ja osaamistavoitteiden noston kanssa, Pakanen kiittelee.
 
Päiväkotien henkilöstörakenteen muutos yhdistyneenä pedagogisen koulutuksen saaneiden opettajien eläköitymisen suureen määrään merkitsee merkittävää yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuspaikkojen lisäystä. Yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajakoulutus tarvitsee pitkän kehittämisohjelman, ja sille kohdistetun rahoituksen.
 
Lain valmistelu jatkuu
 
Varhaiskasvatuksen määritelmä on edelleen lakiluonnoksessa löysä: määritelmässä tulee selkeämmin kuvata pedagogisen varhaiskasvatuksen reunaehdot. – Varhaiskasvatuksen määritelmä tulee täsmentää lapsen suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaksi kokonaisuudeksi, joka on varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla olevaa toimintaa, Pakanen tiivistää. Lakiluonnoksesta jäi myös puuttumaan tärkeä asia: lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät määrittelyt. Tätä valmistetelemaan on kuitenkin luvattu nimittää asiantuntijaryhmä. Tuki sisältyy tulevaan lain kolmanteen vaiheeseen.
 
Palkka vastaamaan työn vaativuutta
 
Lastentarhanopettajien palkat ovat vähimmäispalkan tasolla, vaikka kuntien pitäisi maksaa opettajille tehtävän vaativuuden edellyttämää palkkaa. Lastentarhanopettajan työn arvostus on noussut myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. – Työnantajalla on valta vaikuttaa lastentarhanopettajien palkkatasoon. Kunnat ja yksityiset työnantajat voivat maksaa vähimmäispalkkaa korkeampaa palkkaa, Pakanen peräänkuuluttaa.
 
Varhaiskasvatuksen puolesta!
 
Valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä 15.3. sekä Varhaiskasvatus tutuksi kuntapäättäjille -teemaviikolla 12.-16.3. kampanjoimme Varhaiskasvatuksen puolesta! Varhaiskasvatuspäivää vietetään 28 kertaa. Päivän tarkoituksena on tuoda esille alle kouluikäisten lasten oppimista ja opettajuutta.
 
Teemaviikon tavoitteena on tuoda kuntavaltuutetut varhaiskasvatuksen toimipisteisiin keskustelemaan henkilökunnan ja lasten kanssa sekä lukemaan omia satusuosikkejaan. Uudet ja kokeneemmatkin kuntapäättäjät tutustuvat varhaiskasvatuksen arkeen ja perehtyvät varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustoimintaan mm. oman päätöksentekonsa tueksi.