Ajankohtaista

Ohjeita ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Ne LTOL:n jäsenet, jotka työskentelevät lastentarhanopettajina tai varhaiskasvatuksen erityisopettajina (ml. eltot) työsopimussuhteessa kuntasektorilla kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. 
Torstaina 8.2. kello 7.00 ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee koskemaan myös yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten piirissä olevia LTOL:n jäseniä.
 
OAJ kokosi vastaukset ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeviin kahdeksaan kysymykseen, jotka löytyvät TÄSTÄ.
 
Vuoronvaihtokielto on herättänyt erityisen paljon kysymyksiä. OAJ:n työmarkkina-asiamiehen vastaukset löytyvät TÄSTÄ.