Ajankohtaista

LTOL:n valtuutetut ahkeroivat OAJ:n valtuustossa

OAJ:n valtuuston LTOL:n valtuutetut esittivät puheenvuoroissaan alueyhdistysten rahoitusmallin palauttamista valmisteluun ja muutosta OAJ:n vaaliohjelmaan, joka koskee valtuuston puheenjohtajiston valintaa. Kiitosta OAJ sai vahvasta varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja edunvalvontatyöstä.
Valtionvarainministeri Petteri Orpo puhui keskiviikkona OAJ:n valtuuston syyskokouksessa. - Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus on se koulutuksen muoto, jolla on eniten merkitystä lapsen opinpolulla ja tulevalla elämällä ja siksi se on ulotettava kaikille, Orpo linjasi. - Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja ulottaminen mahdollisimman monelle lapselle on otettava yhdeksi painopisteeksi. Lähivuosien tavoitteena tulee olla, että maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus voisi alkaa jo 5-vuotiaana, Orpo tähdensi. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kiinnitti avauspuheenvuorossaan huomion Suomen alhaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen. Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen on samoilla linjoilla Orpon ja Luukkaisen kanssa ja korostaa, että osallistumisasteen nostamisen rinnalla on huolehdittava yliopistollisen lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen pysyvästä riittävyydestä. - 5- ja 6-vuotiaiden esiopetus tulee säilyä päiväkotien varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, Pakanen vielä lisää.
 
Alueyhdistysrahoitus, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja OAJ:n puheenjohtajisto
Eija Kamppuri Pirkanmaalta nosti alueyhdistyspuheenvuorossaan esille OAJ:n hallituksen päätöksen muuttaa alueyhdistysrahoitusta vuodelle 2018. Rahoituksen painotusta on muutettu siten, että perusrahoitusta on korotettu ja se sisältää puheenjohtajan ajan ostamisen, ja jäsenkohtaista rahoitusta on laskettu. Kamppuri teki ponsiesityksen OAJ:n valtuustolle ja vaati, että alueyhdistysten rahoitusmalli palautetaan valmisteluun ja tuen kriteereiksi määritellään toiminnan laatu, monipuolisuus ja monimuotoisuus, määrä, vaikuttavuus ja jäsenmäärä. Kamppurin ponsiesitystä kannatti 56 ja vastusti 75 valtuutettua.
 
Valtuutettu Kirsi Sutton kiitteli nykyistä tutkimuksiin ja arviointiraportteihin pohjautuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä. - Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on aikojen saatossa muuttunut osin epäselväksi, ja henkilöstön tehtävänkuvat sekä vastuut ovat sekoittuneet. Viime vuosina tähän kulttuuriin on saatu uusia linjauksia, Sutton lausui. - Toivon, että nykyisessä suotuisassa ilmapiirissä OAJ jatkaa vahvaa vaikuttamista varhaiskasvatuksen kehittämisen ja lastentarhanopettajien edunvalvonnan eteen, Sutton totesi lopuksi.
 
Valtuutettu Tanja Rantala muistutti ryhmäpuheenvuorossaan kaikkien OAJ:n valtuuston jäsenten mahdollisuudesta tulla valituksi valtuuston puheenjohtajistoon. Valtuutettu Susanna Haapsamo jatkoi aiheesta ja esitti ponnellaan muutosta valtuuston vaaliohjeeseen puheenjohtajien vaalia varten seuraavasti: Jäsenkunnan kirjo otetaan huomioon puheenjohtajia vuosille 2018-2020 valittaessa siten, että puheenjohtajuus mahdollistetaan kaikille opettajaryhmille. Haapsamon ponsiesitystä kannatti 29 ja vastusti 99 valtuutettua.
 
OAJ:n valtuusto oli koolla Akavatalossa 15.–17.11.2018.