Ajankohtaista

Näyttää ihan lastentarhanopettajalta?

Miltä lastentarhanopettajan pitäisi näyttää tai mistä lastentarhanopettajan tunnistaa?
Opiskeluaikanani olin töissä päiväkodissa, jossa opettaja tapasi seisoa pihalla upeassa täysipitkässä, vihreässä silkkisamettitakissa ja valkoiset nappanahkaiset käsineet kädessä. Hän sai seista aika yksin. En huomannut, että lapset olisivat tönineet tai houkutelleet häntä mukaan leikkiin.
 
Toisaalta itse nuorena päiväkodin johtajana olin kerran farkkuhaalareihin pukeutuneena lasten kanssa temmeltämässä pihalla ja paikalle saapui mieshenkilö, joka kysyi ”Onko täällä paikalla ketään vastaavaa?” Kun vastasin, että minä olen, hän kysyi uudelleen, onko opettajaa paikalla ja taas vastasin, että minä olen. Tämän jälkeen hän halusi puhua päiväkodin johtajan kanssa ja taas sanoin, että tässähän minä. Tämän jälkeen mies käveli pois sanakaan sanomatta. En todennäköisesti vastannut hänen mielikuvaansa opettajasta, saatikka johtajasta.
 
Miltä lastentarhanopettaja näyttää? Vaatetus ja tapakulttuuri ovat kaikkialla muuttuneet vuosien myötä. Päiväkodin johtajaa ja lastentarhanopettajaa ei päiväkodin henkilöstöstä erota asusteiden tai muun ulkoisen olemuksen mukaan.
 
Miltä lastentarhanopettajan pitäisi näyttää tai mistä lastentarhanopettajan tunnistaa? Useissa päiväkodeissa henkilöstö kantaa kaulassaan ns. kulkulupakylttejä, joissa on sekä ammattinimike että henkilön nimi. Hyvä näin. Näin kuka tahansa vieras tai lasten vanhempi huomaa heti kenen kanssa puhuu, vaikka ei rohkenisi asiaa suoraan kysyä.
Toisaalta, on päiväkoteja, joissa kaikki ovat nimeltään aikuisia ja lapsetkin huutavat pihalla - aikuinen- eivätkä kutsumaansa henkilöä etunimeltä. Se on mielestäni outoa. Samoin on päiväkoteja, jossa lapset opetetaan kutsumaan koko opetus-, hoito- ja kasvatushenkilöstöä opettaja nimikkeellä. Outoa tämäkin.
 
Päiväkodin varhaiskasvatuksessa työskentelee erilaisen koulutuksen saaneita henkilöitä: opettajia, lastenhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, ruokahuolto- ja siivoustyön ammattilaisia. Jokainen oman alansa osaaja on ammattinsa ja koulutuksensa itse valinnut. Jokainen on varmasti myös osaamisestaan ja koulutuksestaan ylpeä. On toisen ihmisen kunnioittamista, että jokainen saa kantaa ylpeästi oman koulutustaustansa mukaista ammattinimikettä.
 
Miltä lastentarhanopettaja näyttää? Opettajan työssä näkyy opettajakoulutuksen mukainen työn tavoitteellisuus ja toiminta. Se avautuu lasten vanhemmille päivittäisissä keskusteluissa, joita opettaja käy kertoessaan päiväkodin toiminnan tavoitteista tai siitä, miten tavoitteisiin on kunakin päiväkotipäivänä pyritty.
 
Lastentarhanopettaja näyttää siltä, että hän tietää mitä on varhaiskasvatus, mihin sillä pyritään, mitkä ovat tavoitteet ja miten eri toiminnoissa tavoitteita toteutetaan.
Lastentarhatyön isä Fröbel sanoi aikanaan, että opettaja on työssään sisäisesti aktiivinen ja ulkoisesti passiivinen. Miten näillä eväillä vahva osaaminen ja koulutus tehdään ulospäin näkyväksi?
 
Lastentarhanopettaja on vahva opetusalan ammattilainen. Alan koulutus ja osaaminen on vahvasti tuotava esiin päivittäisessä työssä, keskusteluissa lasten vanhempien ja huoltajien kanssa sekä viranomaisten ja päättäjien kanssa tehtävässä yhteistyössä. On oltava rohkeasti opetusalan ammattilainen, opettaja ja ylpeä siitä. On tehtävä opettajan työtä ja kannettava opettajan vastuu lapsiryhmän pedagogisesta toiminnasta, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opettaja vastaa, että lapsiryhmän toiminta vastaa varhaiskasvatuksen tavoitteita joka päivä. Opettaja vastaa siitä, että varhaiskasvatussuunnitelman sisältötavoitteet toteutuvat jokaisen päiväkodissa olevan lapsen kanssa. Opettaja vastaa siitä, että lapsi saa innostavan ja motivoivan kasvatus- ja koulutuspolun ensi askeleet.
 
Opettaja saa opettaa, myös varhaiskasvatuksessa. Opettajan työn perusta on pedagogiikassa. Koko työ perusteellaan pedagogisesti.