Organisaatio ja päätöksenteko

Lastentarhanopettajaliitto jäsenyhdistyksineen toimii varhaiskasvatuksen asiantuntijana, huolehtien sekä jäsentensä eduista ja edunvalvonnasta että varhaiskasvatuksen asemasta yhteiskunnassa. 
LTOL on osa Opetusalan ammattijärjestöä (OAJ), muodostaen järjestön varhaiskasvatus- ja esiopetussektorin. OAJ vastaa LTOL:n jäsenten koulutus- ja työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta yhteistyössä LTOL:n kanssa.
LTOL kuuluu osana OAJ:tä sekä Akavaan että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon, joka vastaa julkisella sektorilla työskentelevien LTOL:n jäsenten työ- ja virkaehtosopimusten laatimisesta ja paikallisen luottamusmiesjärjestelmänsä kautta niiden noudattamisesta.
Osa LTOL:n jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla, joiden edunvalvonnasta OAJ ja Akava myös osaltaan huolehtivat.
 
Liiton organisaatio, päätöksenteko ja sen valmistelu
LTOL:n jäsenet ovat henkilöjäseninä noin 250 lastentarhanopettajayhdistyksessä tai OAJ:n paikallisyhdistyksessä. Yhdistysten varsinaiset henkilöjäsenet ovat vaali- ja äänioikeutettuja liiton sekä yhdistysten päätöksentekoelimiin.
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon valitaan neljän vuoden välein 45 jäsentä ja 57 varajäsentä 12 vaalipiiristä. Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa (kevät- ja syyskokoukset). Vaalipiirit ja valtuuston jäsenet yhteystietoineen löytyvät kohdasta Yhteystiedot.
Valtuuston päätöksiä toimeenpanee hallitus, johon valitaan neljän vuoden välein 14 jäsentä. Hallituksen muodostavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 12 hallituksen jäsentä ja varajäsentä, yksi jäsen ja varajäsen kustakin vaalipiiristä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet yhteystietoineen löytyvät myös kohdasta Yhteystiedot.
Hallituksen valmistelueliminä toimivat järjestötyöryhmä, työmarkkinapoliittinen työryhmä, koulutuspoliittinen työryhmä, johtajuustyöryhmä ja viestintätyöryhmä. Muutamasta jäsenestä koostuvat työryhmät muodostuvat pääosin hallituksen ja valtuuston jäsenistä.  
oaj/tulostusnakyma