Miten liityt?


Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen

Lastentarhanopettajaliiton ja OAJ:n jäseneksi sekä samalla Opettajien työttömyyskassan jäseneksi pääset paikkakunnasta riippuen joko liittymällä lastentarhanopettajayhdistyksen tai OAJ:n paikallisyhdistyksen jäseneksi. 

Helpoin tapa liittyä jäseneksi on täyttää OAJ:n kotisivuilla sähköinen liittymislomake.

Voit liittyä myös täyttämällä erillisen jäsenhakemuslomakkeen, jonka saat työpaikkasi yhteysopettajalta tai työpaikkakuntasi yhdistykseltä (LTO-yhdistys tai OAJ:n paikallisyhdistys). Liittymislomakkeen voit tilata sähköpostilla (lastentarha(at)lastentarha.fi) tai puhelimitse (p. 020 7489 681).  Jos tilaat lomakkeet toimistolta saat kotiosoitteeseesi jäsenhakemuslomakkeen sekä ohjeet ja osoitteen, mihin lähettää täytetty lomake. Erillinen jäsenhakemuslomake (sen kaikki sivut) ja siihen sisältyvä jäsenmaksun perintävaltakirja sinun tulee toimittaa täytettynä, päivättynä ja allekirjoitettuna työpaikkasi yhteysopettajalle tai työpaikkakuntasi yhdistyksen jäsensihteerille. Yhdistyksen yhteyshenkilöt löydät OAJ:n Yhdistyshausta.

Hyväksyessäsi liittymislomakkeen ehdot liityt samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi ja annat työnantajalle valtuutuksen jäsenmaksujen perintään. Työttömyyskassan Internet-sivut ovat osoitteessa www.opetk.fi.

Samanaikaisesti ei voi olla jäsenenä useassa työttömyyskassassa. Jo kertynyt työssäoloehto siirtyy mukana, kun Opettajien Työttömyyskassaan liittyminen tapahtuu kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut aikaisemmasta työttömyyskassasta.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää paikallisen yhdistyksen hallitus. Jäsenyyspäätöksen saavuttua OAJ:n jäsenrekisteriin sinulle lähetetään OAJ-esitepaketti, joka sisältää yleistietoa ammattijärjestöstäsi, jäsenyystietojen muutoksiin liityviä toimintaohjeita, taskukalenterin sekä OAJ:n jäsenkortin.  Jäsenkortti oikeuttaa moniin rahanarvoisiin etuihin, joista tarkempaa tietoa saat jäsenenä OAJ:n jäsensivuilta. 

 

Pedagogiseksi jäseneksi liittyminen

Liiton pedagogiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Tällaisia voivat olla mm. LTO-koulutuksen omaavat henkilöt, jotka työskentelevät muissa kuin opetus/kasvatustehtävissä ja jotka eivät täytä liiton jäsenyyskriteereitä.

Jäsenetuina liiton pedagogiset jäsenet saavat Lastentarha-lehden ja oikeuden osallistua liiton koulutustilaisuuksiin (mm. LTO-päivät) jäsenhinnalla. Pedagogisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta valittaessa liiton luottamushenkilöitä.

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus liiton pedagogiseksi jäseneksi tulee tehdä liiton hallitukselle, joka päättää pedagogiseksi henkilöjäseneksi ottamisesta.  Jäsenhakemuksessa tulee olla hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä käydä ilmi, miksi hakija ei voi hakea liiton jäsenyhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. Jäsenhakemus tulee toimittaa LTOL:n toimistolle. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa LTOL:n järjestöpäälliköltä. Tarvittavat osoite- ja yhteystiedot löydät sivuiltamme.

 

Eläkeläisjäseneksi liittyminen ja toimenpiteet ennen eläkkeelle siirtymistä

Kun siirryt eläkkeelle, jäsenyytesi LTOL:n ja samalla OAJ:n varsinaisena jäsenenä päättyy ja jäsenyyteen liittyvät jäsenedut lakkaavat. OAJ:n ottamat ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset (vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- sekä ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus) päättyvät eläkkeelle jäädessä viimeisenä työpäivänä.

Huolehdi ajoissa, että sinulla on eläkkeelle jäädessäsi voimassa oleva vastaava tapaturma- ja matkavakuutusturva. Ennen eläkkeelle siirtymistä voit saada matkavakuutuksen ilman terveysselvitystä. 

Siirtyessäsi eläkkeelle toimita siitä ilmoitus joko yhdistyksellesi tai suoraan OAJ:n jäsenrekisteriin.

Kaikilla OAJ:n jäsenillä jäsenyys vaihtuu automaattisesti jäsenyydeksi Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:ssä. OAJ maksaa seniorijäsenmaksun liittymisvuodelta. Tämän jälkeen senioriopettaja vastaa itse jäsenmaksusta, muussa tapauksessa jäsenyys senioriopettajajärjestössä lakkaa. Senioriopettajien jäsenenä säilytät osan jäseneduista. Tarkempaa tietoa OSJ:n jäseneduista

Lastentarhanopettajaliiton jäsenet voivat eläkkeelle siirtyessään liittyä myös LTOL:n eläkeläisjäseneksi. Jäsenetuja ovat Lastentarha-lehti, eläkeläisten vuotuinen retki sekä mahdollisuus osallistua LTO-päiville eläkeläis/opiskelijahinnalla. Jos haluat liittyä LTOL:n eläkeläisjäseneksi, niin ilmoita asiasta joko LTOL:n toimistolle; lastentarha(at)lastentarha.fi tai OAJ:n jäsenrekisteriin; jasenrekisteri(at)oaj.fi

 

Opiskelijajäseneksi liittyminen

Lastentarhanopettajaksi opiskelevat voivat liittyä OAJ:hin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta. Jäseneksi liittyminen tapahtuu liittymällä johonkin SOOL:n jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistyksistä suurin osa on opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjä. AMK-opiskelijat, jotka ovat opiskelemassa LTO-kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, voivat liittyä SOOL:n henkilöjäseniksi.

SOOL:n jäsen saa työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat jäsenedut kuin varsinainen OAJ:n jäsen. Opettajien Työttömyyskassaan voi kuitenkin liittyä jo opiskeluaikaisten tilapäisten työsuhteiden aikana. Jäsenyyttä tulee hakea erikseen. Tänä aikana tehdyt tilapäiset työsuhteet kartuttavat kassan työssäolo- ja jäsenyysehtoa jo opiskeluaikana. Työssäoloehto alkaa kertyä, kun on liittynyt kassan jäseneksi ja huolehtinut jäsenmaksuista. Tarkempia tietoja kassaan liittymisestä saa SOOL:n kotisivuilta, toimistosta ja oman opettajainkoulutusyksikön opiskelijajärjestöiltä. Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen osoitteessa www.sool.fi

 

Jäsenyyden päättäminen

Jos haluat erota yhdistyksestä, on sinun ilmoitettava erosta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen yleisessä kokouksessa. OAJ:n jäsenrekisterille voi erosta ilmoittaa kirjallisesti. Jäsenrekisteri välittää tiedot omalle yhdistyksellesi. Jäsenoikeudet ja velvollisuudet, kuten jäsenmaksuvelvollisuus, päättyvät vasta eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden päättyessä.

Jos jäsenmaksusi jää maksamatta kolmelta kuukaudelta, voi yhdistys katsoa sinun eronneeksi.

oaj/tulostusnakyma