Missio, arvot ja visio

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto päätti liiton missiosta, arvoista ja visiosta kevätkokouksessaan 2016.
MISSIO
Lastentarhanopettajaliitto ja lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikan asiantuntijoita.
ARVOT
1. Vahva ammatti-identiteetti
Lastentarhanopettajaliitto on vahva varhaiskasvatuksen asiantuntija ja lastentarhanopettaja on paras pedagoginen osaaja.
Lastentarhanopettajaliitto tukee ja vahvistaa toiminnallaan jäsentensä ammatti-identiteettiä huolehtien, että työnteon edellytykset ovat kunnossa.
2. Tasa-arvo
Lastentarhanopettajaliitto kohtelee jäseniään tasa-arvoisesti kaikessa toiminnassaan.
Jokainen lastentarhanopettaja sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään tasa-arvoa työssään ja julkisessa esiintymisessään.
3. Rohkeus
Lastentarhanopettajaliitto ja sen jäsenet toimivat vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina.
Jäsenillä on rohkeus ottaa varhaiskasvatuksen asiantuntijan rooli.
4. Innovatiivisuus
Lastentarhanopettajaliitto toimii vuorovaikutuksessa jäsentensä kanssa, etsien ratkaisuja varhaiskasvatuksen haasteisiin ja kannustaen uuden luomiseen.
Lastentarhanopettajaliitto ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet muokkaamalla varhaiskasvatuksen sisältöjä ja työmenetelmiä.
VISIO
Varhaiskasvatuksella ja lastentarhanopettajilla on vahva asema yhteiskunnassa.
 
oaj/tulostusnakyma