Koulutus

Varhaiskasvatuksen yliopistollinen opettajankoulutus

Lastentarhanopettajakoulutuksella on pitkä historia yli 120 vuoden ajalta. Koulutus siirtyi kokonaan yliopistoihin vuonna 1995.
Lastentarhanopettajan ja esiopetusta antavan opettajan kelpoisuuden saa suorittamalla vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus. Tutkintojen pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, tai varhaiskasvatustiede. Tutkintoon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Osa lastentarhanopettajakoulutusta järjestävistä yliopistoista antaa lastentarhanopettajakoulutukseen hyväksytyille suoraan opinto-oikeuden varhaiskasvatuksen suuntautuneeseen kasvatustieteen maisterin tutkintoon. Kaikissa lastentarhanopettajan koulutusta järjestävissä yliopistoissa varhaiskasvatukseen suuntautuneita kasvatustieteen maisteriopintoja voi hakeutua opiskelemaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Lastentarhanopettajakoulutusta (kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto) järjestävät:
Itä-Suomen yliopisto (Savonlinna, vuodesta 2018 alkaen Joensuu)
Ruotsinkielinen koulutus:
Åbo Akademi (Pietarsaari, vuodesta 2018 alkaen Vaasa)
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja 6-vuotiaiden esiopetuksessa, sekä erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin, mm. julkishallinnon virkoihin, joihin vaaditaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Maisterin tutkinto ylempänä korkeakoulututkintona laajentaa kelpoisuutta hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen alueilla.
Lisätietoa yliopistollisesta lastentarhanopettajakoulutuksesta, opiskelusta ja hakemisesta sekä linkit yliopistoihin löydät TÄSTÄ.
Ammattikorkeakoulut
Lastentarhanopettajan tehtäviin voi saada kelpoisuuden myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla (sosionomi (AMK)), johon sisältyy yhteensä vähintään 60 opintopistettä sosiaalipedagogiikkaan ja varhaiskasvatukseen suuntautuneita opintoja.
Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoista löydät TÄSTÄ. 
oaj/tulostusnakyma