Jatkokoulutus

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (erityislastentarhanopettajan) koulutus
Lastentarhanopettajat voivat kouluttautua varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin (erityislastentarhanopettaja) suorittamalla lastentarhanopettajan perustutkinnon lisäksi erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (vähintään 60 op).
Erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö voi toimi erityisopettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Varhaiskasvatukseen suuntautuneita erityisopettajan opintoja järjestävät Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot. Lisäksi Itä-Suomen sekä Oulun yliopistoissa on mahdollisuus kasvatustieteen maisterin opintoihin sisällyttää erityisopettajan kelpoisuuden antavat opinnot. Jyväskylän yliopisto järjestää varhaiserityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaa (VEO, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri), jossa pääaineena on erityispedagogiikka.
Maisteritutkinnot tuottavat opintojen sisällöstä riippuen laajempaa erityisopetukseen liittyvää kelpoisuutta.
oaj/tulostusnakyma