Jäsenyys

Jäsenkriteerit

Lastentarhanopettajaliiton ja samalla Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäseneksi pääset, jos olet suorittanut lastentarhanopettaja-, kasvatustieteen kandidaatti- tai kasvatustieteen maisteritutkinnon tai näitä vastaavan tutkinnon, tai työskentelet varhaiskasvatuksen tai opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Voit liittyä jäseneksi myös, jos olet lastentarhanopettajan, perhepäivähoidonohjaajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä työskentelevä sosiaalikasvattaja tai sosionomi (AMK).

Jäsenkelpoisia Lastentarhanopettajaliiton jäseniksi ovat myös sellaiset lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa ja erityisesti sen loppuvaiheessa opiskelijoina olevat, jotka työskentelevät määräaikaisessa, ao. kelpoisuutta edellyttävässä tehtävässä.

Lastentarhanopettajaliiton pedagogiseksi jäseneksi voivat hakea sellaiset henkilöt, joita ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi. Lisätietoja pedagogisesta jäsenyydestä ja sen hakemisesta kohdassa Miten liityt?

oaj/tulostusnakyma