Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäsenmaksu muodostuu LTOL:n (0,16 %), OAJ:n (0,95 %) sekä alueellisen ja/tai paikallisen yhdistyksen osuuksista. Koska paikallisten ja alueellisten yhdistysten osuus vaihtelee hiukan, ei tarkkaa kokonaisjäsenmaksun suuruutta voi ilmoittaa. Lastentarhanopettajaliiton työssäkäyvien jäsenten kokonaisjäsenmaksu on keskimäärin 1,3 - 1,5% palkasta.

LTOL ei peri alennettua jäsenmaksua. OAJ:n alennettu jäsenmaksu on 8,5 euroa/kk. Alennettuun jäsenmaksuun olet oikeutettu esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä. Järjestön ja liiton jäsenmaksuosuuksien lisäksi osa paikallisista yhdistyksistä perii alennettuun jäsenmaksuun oikeutetuilta jäseniltään esim. 2 euroa/kk tai 20/vuosi.

Liiton eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Jäsenmaksujen perintä

Jäsenmaksu lasketaan kokonaisansioiden perusteella, joihin luetaan peruspalkka sekä kaikki palvelussuhteen perusteella maksettavat palkanlisät (mm. kokemuslisät, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja luontaisetujen verotusarvot). Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksu voidaan maksaa työnantajaperintänä, jolloin se hoituu kuukausittain automaattisesti suoraan palkasta (Jäseneksiliittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan).

Jäsen voi maksaa jäsenmaksunsa myös itse (esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä). Jäsenmaksunsa itse maksaville OAJ:n jäsenrekisteri lähettää tilisiirtolomakkeet koko vuoden jäsenmaksuja varten. Maksut on ryhmitelty neljännesvuosieriin.

Jäsenmaksun perintä alkaa hakemuksen allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Jäsenmaksuun vaikuttavista muutoksista tieto jäsenrekisteriin

Mikäli jäät virkavapaalle/työlomalle, työttömäksi, vuorotteluvapaalle, palkattomalle opiskelu- tai hoitovapaalle tai muulle palkattomalle virkavapaalle/työlomalle, niin huolehdi mahdollisimman pikaisesti jäsenmaksuperusteen muutoksen ilmoittamisesta OAJ:n jäsenrekisteriin.

Ilmoituksen voit tehdä joko erillisellä Opettajalehden välistä (n. kerran kuukaudessa) löytyvällä muutosilmoituslomakkeella.(=yhteys- ja jäsentietojen muutos/eroilmoituslomake) tai ilmoittamalla muutoksista sähköisellä muutosilmoituslomakkeella, jonka löydät OAJ:n sivuilta. Sähköinen ilmoitus edellyttää jäsensivuille kirjautumista.

oaj/tulostusnakyma