Esitteet

Lastentarhanopettajaliitto on tuottanut esitteitä ja julkaisuja lastentarhanopettajan työstä, varhaiskasvatuksen arjesta ja muun muassa Varhaiskasvatuspäivän kulloisestakin teemasta. Osa esitteistä on saatavana Lastentarhanopettajaliitosta myös paperiversioina. Tilaa esitteet osoitteessa lastentarha@lastentarha.fi 

 
Lapsiryhmän henkilökunnan esittely esim. päiväkotien ilmoitustaululla, Varhaiskasvatuspäivän materiaaleja 2016
 
Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22

Vaikuttava varhaiskasvatus,  Kirsti Karila, Raportit ja selvitykset, Opetushallitus 2016

Lapset pesuveden mukana -infograafi LTOL ym., 2016 Tulosta A3-kokoisena

9 askelta varhaiskasvatuksen laatuun, OAJ 2016 Tulostettava

Hyvän johtamisen avaimet -huoneentaulu Tulostettava , LTOL 2015 Tulostettava

Lastentarhanopettajan laaja-alainen osaaminen, 2015

Det breda kunnandet hos barnträdgårdsläraren, 2015

LTOL Varhaiskasvatuksen laatu keskustelun ytimeen!

LTOL: Varhaiskasvatuslain on turvattava lapsen oikeudet, 2013

Förskoleundervisning, BTLF 2013

Esiopetus, LTOL 2012

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntijuus, 2009

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 2007

Lastentarhanopettaja - varhaiskasvatuksen asiantuntija ja ammattilainen, 2005

Parasta aikaa päiväkodissa, 2006

Lastentarhanopettajan ammattietiikka, 2005

Leikkiä ja oppimisen iloa

Toimiva integraatio päiväkodin arjessa

Leikin aika

Täyttä elämää, varhaiskasvatuspäivän teemajulkaisu 2005

Pihlaja-Junttila Julkishallinnon hajauttaminen - miltä päiväkodin lapsiryhmät näyttävät muutosten jälkeen, 2001

Berufsethik, 2005

Leikkiä ja oppimisen iloa, venäjänkielinen versio

Konsultoivat psykologipalvelut varhaiskasvatuksen tueksi ja osaksi 

oaj/tulostusnakyma